Programer Centrum
Deklaracje/JPK - podpisywanie przychodem w 2023 roku
Przy podpisywaniu deklaracji/plików JPK w 2023 roku (również za okresy lat poprzednich) należy wprowadzić kwotę przychodu z 2021 roku .
Kwotę tą można znaleźć w deklaracji rocznej podatku dochodowego za 2021 rok składanej w zeszłym roku.
Podana wartość jest ogólną kwotą przychodu, nie są to tylko przychody z działalności.
W programie HM numerowania faktur – z każdym miesiącem numeracja od "1"
UWAGA przypominamy, że ! Zmiana numeracji jest możliwa z początkiem roku (przed wystawieniem pierwszej faktury).
W programie HM handel i magazyn można zmienić numerację na miesięczną. Z każdym miesiącem program zaczyna numerację od początku, dodając miesiąc do kolejnej pozycji.
W menu Ustawienia-> Typy dokumentów
Po podświetleniu typu dokumentu na przykład "Faktura",
na zakładce podstawowe, w polu wyboru "Numeracja miesięczna"
do wyboru między innymi:
-miesiąc na początku, numeracja 3 cyfry numeru dokumentu,
w maju numer faktury 133 wygląda następująco 5133 (nie zalecany)
-rok i miesiąc na początku, numeracja 3 cyfry numeru dokumentu,
w maju numer faktury 133 wygląda następująco 2305133 (zalecany).
Zalecamy numerację zaczynającą się od roku i miesiąca, ponieważ przy przeglądaniu dokumentów z wielu lat lub w danym roku, zachowana jest chronologia przy sortowaniu po numerze.
Szczegółowa instrukcja na zakładce NZP
Film z instrukcją.
W oknie logowania do program wyświetlanie tylko firm aktywnych.
Oznaczenie firmy jako ARCHIWALNEJ. Usuwanie z listy firm nieaktywnych.

INSTRUKCJA:
W programach MK, FK, KP.
Rozpoczęcie roku w programie HM
Jak prawidłowo rozpocząć rok?
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Wybierz "TAK".
Funkcja ta jest również dostępna w menu Narzędzia -> Importuj kartoteki .

Aby wczytać stany magazynowe należy wywołać funkcję: z menu Narzędzia -> Generuj BO (dla firm, które prowadzą magazyn).

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę N.Z.P.
1.Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie kartotek (kontrahentów, produktów), sald kas. Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat.
Film z instrukcją.
2.Jak przenieść stany towarów - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.
3.Jak przenieść stany towarów po uporządkowaniu stanów w roku poprzednim - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.

Wsparcie techniczne dla firm
Pomoc w poprawnym funkcjonowaniu programów u Klienta:
  • abonamentowa usługa, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczanej przez doświadczonych specjalistów Działu Wsparcia Technicznego nie wychodząc z biura
  • telefoniczne i mailowe uzyskanie pomocy i odpowiedź na pytania dotyczące obsługi programów
  • zdalne konsultacje poprzez pulpit u Klienta

UWAGA: Pomoc świadczona telefonicznie oraz poprzez email jest płatna.
Zanim zadzwonisz do zespołu pomocy, skorzystaj z bezpłatnej pomocy wbudowanej w program, instrukcji, filmów instruktażowych na stronie NZP

Gdy kontaktujesz się z zespołem pomocy, pamiętaj o podaniu numeru subskrypcji lub numeru NIP firmy, która kupiła subskrypcję.

Przesyłając do zespołu pomocy dane umożliwiające rozwiązanie problemu, te informace pomogą w szybszym rozwiązaniu:
Szczegółowy opis problemu.
Czynności wykonane w celu rozwiązania problemu.
Informacja, czy problem występuje stale czy przejściowo.
Szczegółowe instrukcje umożliwiające odtworzenie problemu.
Czytelne zrzuty ekranu.
Dokładnym komunikatem o błędzie.
Typ i wersja systemu operacyjnego.
Nazwy oprogramowania zabezpieczającego, zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego lub oprogramowania blokującego wyskakujące okienka zainstalowanego na urządzeniach, na których występuje problem.
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
Co zrobić jeśli SMTP dla Gmail nie działa?
Konfiguracja konta email w programie (HM) dla wysyłania dokumentów z serwerów Gmail.
Należy:
Zmienić ustawienia dla poczty email ( ***@gmail.com)
1. Otworzyć w przeglądarce stronę Google.
2. Zalogować się na konto email w Google, następnie (w prawym górnym rogu klikamy na kółko) przechodzimy do "Zarządzanie kontem Google".
3. Na pasku menu z lewej strony okna należy wybrać pozycję "Bezpieczeństwo".
4. W wywołanym oknie trzeba włączyć w opcji "Logowanie się w Google" Weryfikacja dwuetapowa.
5. Wybieramy Hasła do aplikacji. Klikamy Wybierz aplikację -> Inna opcja i wpisujemy np. HiM. Następnie generujemy hasło.
6. WAŻNE. Wygenerowane hasło kopiujemy!!! by wkleić je w ustawieniach w programie Handel i Magazyn.
7. Przechodzimy do Programu HM handel i magazyn.

Uruchamiamy program HM handel i magazyn.
a. Przechodzimy na zakładkę Ustawienie -> Konta email.
b. W wywołanym oknie wybieramy konto email i klikamy "Zmień".
c. W pole "Hasło" wklejamy wygenerowane hasło.
d. Zapisujemy zmiany.

Pozostałe ustawienia w programie HM dla poczty Gmail:
Serwer poczty wychodzącej (SMTP) - smtp.gmail.com
Port SMTP - 587
Zaznaczmy opcje - Do wysyłania używaj połączenia szyfrowanego (SSL)
Dostęp do danych GUS - możliwy brak dla MS Windows7 od 01-04
Otrzymaliśmy informację z GUS o zakończeniu wsparcie producenta, np. MS Windows 7
Treść komunikatu
"Informujemy, że z końcem marca br. serwery Wyszukiwarki REGON oraz Usługi sieciowej BIR1/1.1 zakończą obsługę połączeń z użyciem protokołu TLS1.0 i TLS1.1.
Obsługiwane będą aktualne wersje protokołu: TLS 1.2 i TLS 1.3.
(Powyższa informacja może być istotna dla użytkowników systemów operacyjnych, dla których zakończyło się wsparcie producenta, np. MS Windows 7)."

W związku z powyższym niektórzy użytkownicy tych systemów operacyjnych nie będą mogli wyszukiwać i wczytywać danych kontrahentów do naszych programów.
Listy płac - ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Od 1 lipca 2022 r. nie wiadomo jak liczyć zaliczki od "niskich" pensji.
Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i zapomniano o zmianie zasady wyliczania składki zdrowotnej.
Po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki dwukrotnie, dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.:
- według zasad z 2022 r. oraz
- zasad z 2021 r.
W jaki sposób program wylicza ograniczenie?
1.Ustala wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne według nowych zasad:
(przychód - składki ZUS finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego) x 9%=składka zdrowotna.
2.Wylicza składniki wynagrodzenia oraz podatek według zasad na 31 grudnia 2021 r., tzn. stosuje starą skalę podatkową, starą kwotę zmniejszającą podatek (43,76 zł), stosuje odliczenia ZUS.
Ustala w następujący sposób zaliczkę na podatek przychód - koszty - zus = podstawa.
Podstawa x stawka 17% (na podstawie kalkulatora płac "GOFIN") - kwota zmniejszająca = podatek.
Porównuje podatek z pkt 2 ze składką z pkt 1, jeśli składka > od podatku według zasad na 31 grudnia 2021 wówczas składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega zmniejszeniu do wysokości podatku.
Jak zaktywować program?
Żeby zaktywować program należy:
Nacisnąć przycisk "Aktywuj program" na stanowisku, dla którego została kupiona subskrypcja. Pojawi się okno "Kod aktywacji", w którym w pole NIP należy wpisać identyfikator firmy, która nabyła praw do subskrypcji.
Nacisnąć przycisk "Aktywuj przez internet"
Prosimy nie wpisywać numeru subskrypcji. Pole jest wypełniane automatycznie podczas aktywacji.
Dane potrzebne do uzyskania kodu zostają wysłane do producenta programu.
Przy kolejnym logowaniu, program powinien być zaktywowany. W starszych wersjach, należy ponownie kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet", w celu zaczytania kodu.
Jeżeli pojawi się komunikat: "W tej chwili nie jest jeszcze dostępny kod aktywacyjny, proszę ponowić aktywację za godzinę".
Należy ponawiać próby aktywacji do skutku.
Jeśli program nie aktywuje się, należy sprawdzić czy w menu Ustawienia-> Lokalne jest zaznaczone pole "Ten komputer ma połączenie z internetem".
W przypadku braku dostępu do internetu możliwe jest uzyskanie kodu drogą mailową.
UWAGA
Programu można używać na tylu urządzeniach, na ile została zakupiona licencja.