Programer Centrum
Sprzedaż papierosów po 19 maja 2019 r.
Jaki obowiązek mają sklepy, punkty detaliczne?
Jedynie muszą być zgłoszone do systemu śledzenia paczek Track&Trace.
Rejestracja w systemie udostępnionym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, może zostać wykonana samodzielnie lub przy pomocy podmiotów trzecich np. hurtownika, dystrybutora czy producenta.
System od punktów detalicznych nie wymaga skanowania produktu. (Nie muszą mieć specjalnych czytników.)
Koniec drogi w systemie jest przyjęcie towaru do sklepu.
Każda paczka papierosów, każde opakowanie zbiorcze poczynając od fabryki przez wszystkie etapy będzie musiało być skanowane.
To producenci i dystrybutorzy branży tytoniowej muszą mieć zaimplementowany system pozwalający na sprawdzanie produktów na każdym etapie produkcji i dostawy.

Sklep, by móc ten towar odebrać z hurtowni, podobnie jak wszystkie inne podmioty na drodze paczki papierosów poczynając od fabryki, przez hurtownie i punkty detaliczne, musi być zgłoszony do systemu. Dlaczego?
Bo System Track&Trace wymaga rejestracji producentów, linii produkcyjnych, importerów, dystrybutorów, punktów detalicznych i śledzenia produktów począwszy do fabryki na hurtowniach skończywszy.

Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
W programach MK i FK koszty uzyskania przychodów 2019 – samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej.
Limit 75% poniesionych wydatków na eksploatację pojazdów osobowych bez kilometrówki.
Limit 20% poniesionych wydatków niezależnie od przejechanych kilometrów w ramach działalności gospodarczej, dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (koniec z kilometrówką).

Krótka instrukcja video:
MK książka przychodów i rozchodów.
Koszty uzyskania przychodów 2019 – samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej.
FK księgi handlowe.
Koszty uzyskania przychodów 2019 – samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej.

E-sprawozdanie finansowe - opis w zakładce NZP
Do pobrania program FK z podstawowymi elementami sprawozdawania.
W zakładce NZP film-instrukcja, jak przygotować i podpisać plik.

Uwaga (firmy wpisane do KRS-u): Podpisany plik esprawozdania należy wysyłać dopiero po zatwierdzeniu przez Walne!!!

Terminy sporządzania sprawozdań finansowych i wysyłanie.
Obowiązki dla:
Jednostek sporządzających sprawozdanie, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.
Jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, np. stowarzyszenia i fundacje.
Kto nie składa dokumentów finansowych do KRS, KAS, US.
Opis na zakładce NZP.

Tematy:
Jak przygotować E-sprawozdania finansowe ?
Jakie są zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych (SF)?
Zmiany w przepisach 2019 CT, PIT, ZUS
Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach.
PIT-11, PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.
PIT 11 oraz Pit 4R eDeklaracje można wysyłać z programów z modułem kadrowym z eDeklaracjami.

Limit 75% poniesionych wydatków na eksploatację pojazdów osobowych bez kilometrówki.
Limit 20% poniesionych wydatków niezależnie od przejechanych kilometrów w ramach działalności gospodarczej, dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (koniec z kilometrówką).

Małe składki ZUS (podstawa tylko składek społecznych i składek na Fundusz Pracy) w 2019 roku liczone od przychodu.
Ze składek zależnych od przychodu w 2019 roku będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł.


Program "Płatnik" wersja 10.02.02 został opublikowany 2-01-2019. Zostały zmienione formularze ZUS DRA, ZUS ZWUA. Obowiązują od 1-01-2019.

Nowe obowiązki przy sprzedaży paliw stałych - wyroby węglowe. Zmiany od 1-01-2019.
W programie HM z modułem "Paliwa stałe" faktura dla sprzedaży paliw stałych
- z oświadczeniem.
- dodane informacje o przeznaczeniu wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia z akcyzy.
- dodana kolumna ilość wyrobów węglowych wyrażona w kilogramach - przeliczenie z ton (Mg).
- nowy dokument "Świadectwa jakości paliw stałych".
- informacje o produkcie, przypisanie odpowiedniej tabeli wymagań jakościowych (zgodne z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (poz. 1890) ).
Jednolity Plik Kontrolny i eDeklaracje
VAT-7 wersja 17 i VAT-7K wersja 11

Jednolity Plik Kontrolny - JPK VAT wersja 3 za styczeń.
Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych w programie FK - Księgi Handlowe, MK - Mała Księgowość:
- generowany na podstawie wprowadzonych danych do systemu
- tworzony poprzez bezpośredni import danych z zewnętrznych systemów informatycznych.
- wbudowany eksport danych do pliku (import przez zewnętrzne systemy informatyczne np. JPK VAT generowane z Hurtowni Danych).
UWAGA Jeden plik za dany okres. Co do zasady dla jednej deklaracja powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem.
Scalanie plików wbudowane w programach FK i MK.

Do pobrania:
FK - Księgi Handlowe
MK - Mała Księgowość
W programie HM - Handel i Magazyn - eksport danych do pliku w formacie JPK VAT
Do pobrania:
HM - Handel i magazyn Uwaga: Wysyłanie JPK 3.0 w wersji 18.1
Przed pierwszą wysyłką należy pamiętać o złożeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL 1
(Nie dotyczy firm jednoosobowych.)
Więcej informacji na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego
JPK w programie HM
HM Handel i magazyn generuje JPK_VAT w wersji 3.0 .
Jeśli w programie wystawiane są faktury dla prowadzących działalność do paragonów, wówczas faktury są pokazane w JPK VAT i automatycznie wygenerowany zapis pomniejszający sprzedaż fiskalną.
Pliki na życzenie Urzędu Skarbowego:
JPK_FA
powinny zostać w nim przedstawione informacje dotyczące wszystkich elementów znajdujących się na fakturze. Tym samym organ podatkowy, otrzymując fakturę w strukturze JPK_FA, winien mieć wszystkie dane, jakie posiada faktura.
JPK_MAG (w przygotowaniu)
jest przystosowany do tego, aby wykazać w nim ruchy występujące w jednym magazynie.
Aby prawidłowo wygenerować plik, w programie należy zadbać o prawidłowe prowadzenie gospodarki materiałowej.
Na wezwanie organów podatkowych podatnicy powinni wykazać w pliku ruchy magazynowe, które wystąpiły w okresie wskazanym przez organ.

UWAGA:
W programie HM można wygenerować JPK_VAT jedynie z podstawowymi zdarzeniami tzn. sprzedaż w stawkach 0%,5%,8%,23%, zakupy - nabycie towarów i usług pozostałych.
Jeśli np. firma kupuje środki trwałe, prowadzi sprzedaż lub zakup towarów wrażliwych, sprzedaż usług w stawce "np" prawidłowy JPK_VAT, zawierający te zdarzenia możliwy do uzyskania w systemach księgowych FK, MK.
Wprowadzanie kontrahentów - wyszukiwanie w bazie GUS lub VIES
Nowa funkcja usprawniająca wprowadzanie i weryfikację kontrahentów w programach:
  • HM - Handel i Magazyn
  • FK - Księgi Handlowe
  • MK - Mała Księgowość
  • Wyszukiwanie po identyfikatorze REGON lub NIP podatników krajowych w bazie GUS.
    Wyszukiwanie po identyfikatorze VAT w rejestrze VIES podatników z pozostałych krajów Unii.
Podpisywanie JPK przychodem tylko w systemie Ministerstwa
Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenia w dniu 02.02.2018 w związku z czym przepisy o podpisywaniu JPK przychodem weszły w życie 05.02.2018.

Niestety pliki JPK można podpisywać takim sposobem, jedynie w programie udostępnionym przez MF, przejściowo tylko do końca 2018 roku.

Ministerstwo Finansów nie daje technicznej możliwości podpisywania przychodem wysyłki JPK_VAT bezpośrednio z innych systemów niż ich ("Klient JPK").
Jeśli ktoś zdecyduje się na taki sposób podpisu, w naszych systemach nie będzie możliwości podglądu historii wysyłki JPK_VAT ani pobierania UPO.
Nie mamy możliwości udostępnienia funkcji w takiej formie jak działa to obecnie np. przy VAT-7/VAT-7K.

Dla tego sposobu autoryzacji sugerujemy wykorzystanie aplikacji "Klienta JPK", ponieważ można w niej śledzić proces sprawdzania pliku.
Widać, czy plik jest prawidłowy.
Niestety często sama autoryzacja kończy się niepowodzeniem. Status „408" może wskazywać m.in. na np. brak identyfikatorów podatkowych.


INSTRUKCJE:
Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem kwoty przychodu za 2016 rok.
Wysyłka JPK_VAT z naszych systemów z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Przy problemach z odebraniem UPO na naszej stronie NZP porada "Co zrobić w przypadku braku UPO mimo przesłania pliku JPK".