Najczęściej zadawane pytania


Instrukcje video
Instrukcje video
Odnowienie subskrypcji
Instrukcja

FK księgi handlowe.
e-Sprawozdania - Sprawozdania finansowe w formacie xml.
- Ustawienia w programie, przygotowanie pliku zgodnego ze schematem MF w programie FK. Podpisanie przy pomocy aplikacji Ministerstwa Finansów.
Tutaj do pobrania aplikacja eSprawozdania Ministerstwa Finansów.
- Jak wczytać dane z dowolnego pliku xml eSprawozdań zgodnego ze schematem Ministerstwa Finansów do programu FK księgi handlowe.
- Jak podpisać plik sprawozdania podpisem kwalifikowanym i profilem zaufanym w programie i poza programem.
Instrukcja składania sprawozdań do KRS.
- Jak wysłać plik sprawozdania wraz z uchwałami do KRS.

PK - Wczytanie zapisów konta z pliku do programu FK.
Wczytanie zapisów konta z pliku, np. przeksięgowanie kont zespołu 4 na wynik finansowy

Samochody osobowe w firmie.
FK księgi handlowe.
Koszty uzyskania przychodów 2019 – samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej.

MK książka przychodów i rozchodów.
Koszty uzyskania przychodów 2019 – samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Wysyłki JPK VAT
Wysyłka JPK_VAT ogólna z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP
Wysyłka JPK_VAT z programu HM z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

MK książka przychodów i rozchodów, FK księgi handlowe.
Prawidłowe oznaczenie dokumentów w programach księgowych - tak aby wpis z rejestru VAT trafił do odpowiedniej kolumny w JPK VAT:
Dokumenty sprzedażowe.
Dokumenty zakupowe i korekty.

Generacja FW
Generacja faktur wewnętrznych do rozliczenia zakupów towarów/usług wrażliwych i WNT wewnątrzwspólnotowych nabyć.

Moduł "Kadry i płace" z modułem "eDeklaracje".
Generacja deklaracji dla wszystkich podatników / pracowników. Blokowa wysyłka oraz wydruk deklaracji - wszystkich lub zaznaczonych.

HM Handel i magazyn.
Moduł "Waluty". Konfiguracja, wystawianie dokumentów w walucie
wewnątrzwspólnotowe, walutowe krajowe itp.

Program podstawowy "Faktury zaliczki i końcowe". Konfiguracja, wystawianie dokumentów.
faktury i korekty do zaliczek.

Moduł "Paliwa stałe" konfiguracja.
Paliwa stałe - świadectwa jakości również do paragonów, faktury z oświadczeniami.
Jak odnowić subskrypcję?
Odnowienie subskrypcji
Jeśli używasz najnowszej wersji programu,
wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję" w oknie z informacją o końcu okresu trwania subskrypcji.
Uzupełnij dane w zamówieniu i wyślij żądanie.
Instrukcja odnowienia bezpośrednio z programu.
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Instrukcja odnowienia subskrypcji na przykładzie programu HM handel i magazyn poprzez sklep internetowy.
Prosimy kliknąć poniższy link
Instrukcja odnowienia subskrypcji.

Uwaga:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, przed końcem okresu otrzymasz od niego proformę.
W sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę się kontaktować z Przedstawicielem.
Jak zaktywować program? Jak zaktywować dokupione moduły?
Aktywacja programu
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno informacyjne "Używasz testowej wersji programu".
Podana jest liczba dni okresu testowego.
Żeby zaktywować program należy:
Nacisnąć przycisk "Aktywuj program" na stanowisku, dla którego została kupiona subskrypcja. Pojawi się okno "Kod aktywacji", w którym w pole NIP należy wpisać identyfikator firmy, która nabyła praw do subskrypcji.
Nacisnąć przycisk "Aktywuj przez internet"
Prosimy nie wpisywać numeru subskrypcji. Pole jest wypełniane automatycznie podczas aktywacji.
Dane potrzebne do uzyskania kodu zostają wysłane do producenta programu.
Przy kolejnym logowaniu do programu, należy ponownie kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet", w celu zaczytania kodu.
Jeżeli pojawi się komunikat: "W tej chwili nie jest jeszcze dostępny kod aktywacyjny, proszę ponowić aktywację za godzinę".
Należy ponawiać próby aktywacji do skutku.
W przypadku braku dostępu do internetu możliwe jest uzyskanie kodu drogą mailową.
UWAGA
Programu można używać na tylu urządzeniach, na ile została zakupiona licencja.
Po aktywacji można sprawdzić informację o subskrypcji, włączonych modułach itp., klikając przycisk "?" znajdujący się na pasku menu, w prawym, górnym rogu okna programu.

Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie "O programie" znajdującym się w pasku "Podstawowe" lub "Najczęściej używane" kliknąć przycisk "Aktywuj zmiany"
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet".
W wywołanym oknie aktywacji kliknąć "Aktywuj przez internet"
Czy podczas trwania subskrypcji można rozbudować, dokupić moduły?
Aktywacja dopkupionego modułu
Jeżeli masz subskrypcję np. na produkt podstawowy a chcesz rozbudować o moduły.
Można dokupić w dowolnym momencie.

Ważna uwaga: Rozbudowa o moduły nie powoduje przedłużenia subskrypcji. Czas trwania jest liczony od zakupu głównego programu.
Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie "O programie" znajdującym się w pasku "Podstawowe" lub "Najczęściej używane" kliknąć przycisk "Aktywuj zmiany"
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet".
Co się stanie, gdy subskrypcja wygaśnie i nie zostanie wcześniej odnowiona?
Odnowienie subskrypcji
Gdy będzie zbliżał się termin wygaśnięcia subskrypcji, będziesz otrzymywać powiadomienia w programach o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji.
Jeżeli pozwolisz subskrypcji wygasnąć, dane wprowadzone przez użytkowników do programu zostaną na dysku.
Licencjobiorca traci możliwość podglądu danych przy użyciu programu.
W każdej chwili można przywrócić pełną funkcjonalność i zakupić subskrypcję na nowy okres.
Czy Licencjobiorca straci czas przydzielony do subskrypcji, jeżeli odnowi ją wcześniej?
Wcześniejsze odnowienie
Każdy dodatkowy czas zostanie dodany do istniejącej subskrypcji. Na przykład: jeśli pozostały dwa miesiące subskrypcji i zostanie odnowiona na kolejny rok, subskrypcja potrwa 14 miesięcy.
Jakie są warunki subskrypcji?
Warunki subskrypcji
Podczas instalacji programu użytkownik musi zapoznać się z umową licencyjną i warunkami subskrypcji.
Jeśli nie zgadza się na warunki w niej zawarte, nie może zainstalować programu.
W chwili zakupu\rejestracji licencji Licencjobiorca otrzymuje dostęp do programu oraz aktualizacji (w zakresie posiadanej licencji) przez okres 12 miesięcy.
Aby po upływie roku nadal korzystać z programu konieczne jest wykupienie subskrypcji na kolejny okres.
Jak wysłać plik JPK VAT podpisane przy użyciu profilu zaufanego? Instrukcja.
Wysyłka ePUAPem
JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne!!!) w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Przed pierwszą wysyłką należy założyć profil zaufany.
Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
Za pomocą profilu zaufanego można potwierdzić swoją tożsamość w intrenecie i podpisać elektroniczne między innymi JPK_VAT.

INSTRUKCJA
Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

INSTRUKCJA VIDEO
Wysyłka JPK_VAT ogólna z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

Wysyłka JPK_VAT z programu HM z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

UWAGA:
Podpisany plik metadanych zapisujemy na dysku poprzez kliknięcie „ZAPISZ”.
Jeśli nie można wskazać miejsca zapisu, plik z automatu zostanie zapisany w folderze POBRANE.
Podpisany plik zapisujemy na dysku poprzez kliknięcie „ZAPISZ” i zapisujemy na dysku.
Po zapisaniu pliku na dysku przechodzimy do programu i wskazujemy podpisany plik (np. w folderze POBRANE).
Jak wysłać plik JPK VAT podpisane przychodem przy użyciu aplikacji MF? Instrukcja.
Wysyłka przez klienta JPK
JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne!!!) w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Ministerstwo Finansów nie daje technicznej możliwości podpisywania przychodem wysyłki JPK_VAT bezpośrednio z innych systemów niż ich ("Klient JPK" lub przez stronę e-bramka.
MF preferuje wysyłki przy użyciu:
-Profilu Zaufanego (eGO)
-Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
e-bramka JPK_VAT działa tylko do końca roku 2018.
Niestety często sama autoryzacja kończy się niepowodzeniem. Status „408" może wskazywać m.in. na np. brak identyfikatorów podatkowych.
W danych autoryzacyjnych (w programie Ministerstawa) jest błąd.
Prosimy o kontakt w tej sprawie z helpdeskiem JPK, jeśli jeszcze nie został naprawiony.
.
Dlatego dla tego sposobu autoryzacji sugerujemy wykorzystanie aplikacji "Klienta JPK", ponieważ można w niej śledzić proces sprawdzania pliku.
Widać, czy plik jest prawidłowy.

INSTRUKCJA Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem kwoty przychodu za 2016 rok.
Co zrobić w przypadku braku UPO mimo przesłania pliku JPK?
Problem z odbiorem UPO
Jeśli wysyłany plik JPK bardzo długo ma status np. 120 lub inny z opisem, że dokument jest na serwerze Ministerstwa w trakcie weryfikacji.
Jeśli długo nie możemy odebrać UPO, można kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z infolinią Ministerstwa
link do kontaktu.
Chcąc wysłać zgłoszenie e-mailowe należy podać numer referencyjny wysyłanego pliku JPK i opisać z czym dokładnie mamy problem, kiedy plik JPK był wysyłany.
Warto sprawdzać komunikaty na stronie zamieszczanych przez Ministerstwo  Komunikaty dla-mikro przedsiębiorców. Często dłuższy czas oczekiwania na UPO jest związany z pracami serwisowymi prowadzonymi na serwerach Ministerstwa Finansów.
Wysyłane pliki JPK przez autoryzację przy użyciu Profilu Zaufanego mają dużo dłuższy czas weryfikacji i oczekiwania na odbiór UPO niż pliki JPK wysyłane przy użyciu e-Podpisu.
W każdej chwili samodzielnie można sprawdzić status wysyłanego pliku JPK, na serwerze Ministerstwa.
W tym celu należy otworzyć stronę
link do sprawdzenia statusu.
Wkleić do niego numer referencyjny wysłanego dokumentu i sprawdzić status wysyłki.
Numer referencyjny wysyłanego pliku JPK można skopiować w programie dla każdej wysyłki pliku JPK klikając przycisk "Skopiuj nr referencyjny do schowka".
Czy jednolity plik kontrolny generowany za dany okres miesięczny powinien odzwierciedlać deklarację VAT-7 za ten okres we wszystkich pozycjach?
JPK a sprzedaż mieszana
Czy jednolity plik kontrolny generowany za dany okres miesięczny powinien odzwierciedlać deklarację VAT-7 za ten okres we wszystkich pozycjach?
Czy kwota netto od zakupów w deklaracji VAT-7 i w pliku JPK powinna stanowić kwotę netto wynikającą z rozliczanych faktur?
Czy też powinna być przeliczona procentowo, w sytuacji, gdy podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną i rozlicza się tzw. strukturą?
Jednolity plik kontrolny JPK_VAT musi być zgodny z polami deklaracji VAT-7 za dany okres.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia.
Kwota podatku naliczonego powinna być taka sama jak kwota wykazana w deklaracji za ten sam okres.
W przypadku pojawienia się różnicy z zaokrągleń powinna być skorygowana w odrębnym zapisie (wierszu).
Dlatego w programach księgowych wprowadziliśmy dodatkowy przycisk "przelicz..." widoczny w rejestrach VAT, w których jest włączone pole "Zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej."
Dla zakupów związanych pojazdami, dla których jest ograniczenie w odliczeniach podatku VAT do jedynie 50%, a zakup dotyczy sprzedaży mieszanej, został dodany kolejny przycisk łączący te dwa współczynniki.
Po wpisaniu kwoty w pole oznaczone OiZ w odpowiednią stawkę po naciśnięciu "Przelicz..." wartości nie do odliczenia zostaną przeniesione w pole zw - nie podlegające odliczeniu.

JPK w programie HM Handel i magazyn, które pola zostaną wypełnione?
JPK w programie HM Handel
Jednolity plik kontrolny JPK_VAT musi być zgodny z polami deklaracji VAT-7 za dany okres..
Jeśli plik ma być przygotowany w programie HM możliwe jest wypełnienie pól podstawowych czyli dotyczących sprzedaży (pola JPK VAT odpowiadające deklaracji VAT 7 od 15 do 20), pola 21 i 22 dla faktur walutowych.
Jeśli do faktury WNT zostanie wystawiona faktura wewnętrzna to wypełnią się pola dotyczące sprzedaży 23 i 24 oraz dotyczące zakupu pola 45 i 46. Dla sprzedaży w stawce odwrotne obciążenie program wypełni pole 31.
Dla zakupu w stawce odwrotne obciążenie, jeśli do faktury zakupowej zostanie wystawiona faktura wewnętrzna z wyróżnikiem "oo", program wypełni pola dotyczące sprzedaży 34 i 35 oraz dotyczące zakupu pola 45 i 46..

UWAGA:.
Jeśli w firmie są inne zdarzenia np. zakup środków trwałych (poz. 43 i 44 deklaracji VAT 7), tax free itd. nie można przygotować prawidłowego pliku JPK. Można go przygotować w programach księgowych.
Jak wypełnić pole dotyczącego stawki VAT na fakturze „odwrotne obciążenie”
Stawka odwrotne obciążenie
Odpowiedź doradców podatkowych:
Dostawy towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikami na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT są nabywcy, powinny być dokumentowane fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT) oraz z wyrazami odwrotne obciążenie (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT).

Oznacza to, że faktury takie nie muszą w ogóle zawierać pozycji dotyczącej stawki podatku VAT, a jeżeli ją zawierają – dotyczące jej pole należy pozostawić puste. Za równoznaczne z pozostawieniem pola ze stawką VAT pustego uznać należy również wskazanie kreski/minusa, tj. znaku „-„ (ale nie „0”, które oznacza stawkę VAT w wysokości 0%). Mniej prawidłowym, chociaż według mnie również dopuszczalnym, postępowaniem jest wpisywanie w polu ze stawką VAT liter „OO”, tj. skrótu od „odwrotne obciążenie”.

Jak działa program?
Jeśli znajdzie na fakturze choć jedną pozycję w stawce odwrotne obciążenie umieszcza na wydruku w nagłówku etykietę "odwrotne obciążenie". Pola stawka VAT podatek VAT program pozostawia puste - nie wypełnia.
Jak wysłać dokument jako załącznik w mailu z programu HM Handel i magazyn?
Faktura jako załącznik poczty
Program HM od wersji 18.1 umożliwia bezpośrednią wysyłkę dokumentów w formacie PDF jako załącznik wiadomości, z pominięciem dodatkowych programów pocztowych.
Wysyłanie możliwe jest bezpośrednio po zapisaniu dokumentu lub z Przeglądu dokumentów.
Aby korzystać z tej funkcji należy mieć zainstalowaną drukarkę pdf (np. Programer PDF Writer).
Drukarkę można pobrać bezpośrednio z Menu Pomoc w programie HM.
Dla typu dokumentu, który ma być wysyłany jako załącznik, należy w "Opcjach dokumentów" zaznaczyć opcję "Wyślij dokument emailem jako załącznik w formacie PDF".
Dokładny opis znajduje się w systemie pomocy programu.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI - opis w poniższym linku oraz w systemie pomocy do programu.
Wysyłka faktury pdf bezpośrednio z programu
Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie ustawień i kartotek, saldo kasy, zobowiązania i należności z wcześniejszych lat.
Rozpoczęcie pracy w nowym roku
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Jeżeli chcesz wykonać import danych w tej chwili, w poniższym oknie wybierz "TAK".

Jeśli chcesz przepisać kartoteki później (po uporządkowaniu danych w starym roku) w pojawiającym się oknie wybierz "NIE".
Kiedy będziemy chcieli przepisać kartoteki należy wybrać:
menu Narzędzia -> Importuj kartoteki.
Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku.
Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora.

Funkcja służy do przeniesienia danych o towarach (usługach, wyrobach itd.), grupach i kontrahentach z poprzedniego roku.
Import NIE PRZENOSI dokumentów. Dokumenty z każdego roku przechowywane są w oddzielnych folderach.
Aby zobaczyć je należy przy otwieraniu firmy zmienić rok na poprzedni.

Saldo kasy
Żeby saldo było widoczne w nowym roku, należy dla każdej z kas wystawić dokument KP.
Np. wpisać kwit kasowy KP z wyróżnikiem "BO" z opisem zdarzenia "saldo kasy".

Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat
menu Ustawienia -> Kontrahentów.
Należy wybrać rok, od którego ma sprawdzać zobowiązania-należności.

Zaczytanie stanów - program HM z modułem obsługi magazynu
- odpowiedź na pytanie poniżej
Jak przenieść stany towarów - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Przeniesienie stanów
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Opis temat powyżej

Po wczytaniu kartotek do nowego roku należy wczytać stany.
Ważne: Przed wczytaniem stanów, w starym roku stany magazynowe muszą zostać uporządkowane. W przeciwnym wypadku BO będzie nieprawidłowe, wycena będzie błędna.
Aby wczytać stany magazynowe należy wywołać funkcję: z menu Narzędzia -> Generuj BO.
Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku.
Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora.

Funkcja służy do przeniesienia stanów z poprzedniego roku.
Program nie przenosi stanów ujemnych! Jeśli mają być widoczne w nowym roku należy ręcznie wystawić dokument RW.
Jak wystawić dokument w walucie np. fakturę?
Dokument w walucie
INSTRUKCJA KONFIGURACJI - opis w poniższym linku oraz w systemie pomocy do programu.
Wybierz z menu Firma -> Dane firmy. W oknie dialogowym zaznacz: 'Firma dokonuje obrotów wewnątrzwspólnotowych'.

Wybierz z menu Ustawienia -> Firmy. W oknie dialogowym zaznacz: 'Używane są ceny walutowe'.

Wybierz z menu Ustawienia -> Dokumentów.
W oknie dialogowym zaznacz dla dokumentu, który ma być wystawiany również w walucie obcej np. dla Faktura:
Na zakładce Dodatkowe - 'Dokument może być wystawiony w walucie' oraz
'Podczas przenoszenia wyliczaj cenę złotówkową z ceny walutowej' (zaznacz jeśli nie masz ustalonych dla towarów cen walutowych a chcesz aby program wyliczał je na podstawie ceny złotówkowej).
Na zakładce Wyświetlanie zaznacz: 'Cena walutowa'.

Wybierz z menu Opcje ->Kursy walut.
W oknie dialogowym w polu Z dnia... wybierz odpowiednią datę i wciśnij przycisk: 'Pobierz ze strony internetowej NBP'
Jeśli na komputerze nie ma dostępu do internetu numer tabeli i kurs waluty można wpisać ręcznie na dokumencie.

HM Handel i magazyn. Instrukcja video.
Moduł "Waluty". Konfiguracja, wystawianie dokumentów w walucie
wewnątrzwspólnotowe, walutowe krajowe itp.

Co zrobić gdy podczas wydruku pojawia się błąd REPORTS?
Błąd REPORTS
Błąd występuje przy otwieraniu nowych dokumentów, podglądzie wystawionych lub przy wykonywaniu zestawień.
Rozwiązanie: Z menu Narzędzia -> (należy wywołać funkcję) Odśwież wydruki.
Problemy z instalacją - brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll lub Przy próbie instalacji wymaganych składników "Błąd wyodrębniania .... wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej"
Problem z instalacją programu
Problem
Błąd podczas instalacji aplikacji
Aktualizacje Windows firmy Microsoft wymagane do instalacji produktu nie są dostępne na tym komputerze.
Należy zainstalować wymagane aktualizacje i spróbować ponownie.

Błąd podczas uruchamiania aplikacji
Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.
Należy ponownie spróbować zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.

Rozwiązanie
Brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll jest instalowany z aktualizacją Windows.
Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować Aktualizację Windows firmy Microsoft.

Link do strony z plikami do pobrania producenta systemu operacyjnego

Przy próbie instalacji (pierwszy etap) instalacja wymaganych składników "Błąd wyodrębniania C:\Users\....\AppData\Local\Temp\Wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej".
Rozwiązanie
Nie został pobrany w całości plik Plik instalacyjny wymaganych składników.
Należy pobrać go ponownie i rozpocząć proces instalacji.
Co oznacza komunikat wyświetlony podczas podpisywania deklaracji lub JPK "Zestaw kluczy nie istnieje"?
Zestaw kluczy nie istnieje
Jest to błąd podczas pobierania kontekstu klucza prywatnego do podpisu. "Zestaw kluczy nie istnieje".

Jedną z przyczyn takiego komunikatu może być:
-Nie właściwie włożona karta do czytnika, brak karty w czytniku.
Rozwiązanie - można włożyć kartę ponowie do czytnika, można też spróbować zmienić port USB do którego podpięta jest karta.
-Brudny chip na karcie.
Rozwiązanie - warto przetrzeć kartę.
-Praca terminalowa - certyfikat posiada zabezpieczenia, które uniemożliwiają prace z a pośrednictwem terminali.
-Nieprawidłowy sterownik czytnika.
Rozwiązaniem - zaktualizowanie sterownika do czytnika. W razie problemów należy kontaktować się z wystawcą certyfikatu.
Więcej informacji można uzyskać włączając program diagnostyczny dodany do oprogramowania karty.
Należy sprawdzić czy karta jest poprawnie widziana przez czytnik.
Jak wystawić dla dokumentu "świadectwo jakości paliw stałych"?
Paliwa stałe
Moduł do programu HM Handel i magazyn "Paliwa stałe".
Wersja do pobrania dla obsługi paliw stałych (wyrobów węglowych)
W menu USTAWIENIA »USTAWIENIA FIRMY zakładka "Moduły i funkcjonalności".
Zaznaczona pozycja "Obrót paliwami stałymi (wyrobami węglowymi)".

W menu USTAWIENIA »TYPY DOKUMENTÓW dla wybranego np. Faktura, Paragon, Wydanie zewnętrzne itp.
zakładka "Dodatkowe" w części dolnej okna "Ustawienia dodatkowe 2"
Zaznaczona pozycja "Obrót paliwami stałymi (wyrobami węglowymi)".
zakładka "Drukowanie"
Zaznaczona pozycja "Czy jest możliwy wydruk dokumentu"
"Domyślnie drukuj"
W części dolnej "Domyślna liczba drukowanych egzemplarzy" - 2
W części dolnej "Domyślna liczba drukowanych egzemplarzy Świadectwa jakości paliwa stałego" - 2

W kartotece produktów produkt, dla którego ma wyć wystawione świadectwo ma mieć zaznaczone pole "Paliwo stałe (wyrób węglowy)" (nowe pole obok Kategorii)
W kartotece produktów dla takiego produktu należy kliknąć przycisk "Dane dodatkowe".
Parametry wymagań jakościowych muszą zostać wypełnione, zgodnie z otrzymanymi danymi dla paliwa. Zostaną przeniesione na wydruk świadectwa.

W informacji o kontrahencie, który nabywa paliwa stałe, na zakładce "Kredyt, bank, uwagi" należy wybrać czy obrót jest z akcyzą, jeśli nie to należy wybrać powód zwolnienia.

Wystawiając fakturę na której jest choć jeden produkt "Paliwo stałe (wyrób węglowy)" program wydrukuje na dokumencie oświadczenie o otrzymaniu "Świadectwa" a dla obrotu bez akcyzy oświadczenie o powodzie zwolnienia np. zakup dla gospodarstw domowego itp.
UWAGA: Przy ilości wyrażonej w tonach program podaje przeliczenie na kilogramy.
Jak wprowadzić do programu FK i MK koszty uzyskania przychodów 2019 (samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej z 50% odliczeniem VAT)?
Samochody osobowe - koszty
Ustawienia w programie MK mała księgowość i FK księgi handlowe

W menu USTAWIENIA »Ustawienia (programu i firmy)
ustaw na zakładce "Firmy 1", których stawek będziesz używać:
Zaznaczona pozycja "W firmie są używane samochody firmowe" dla 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki.
Zaznaczona pozycja "W firmie są używane samochody prywatne" 20% kosztów samochodowych nie będące składnikami majątku firmy.
Po zaznaczeniu pozycji powyżej, automatycznie zostanie włączony przycisk 50%, które obowiązuje na gruncie przepisów ustawy o VAT".

USTAWIENIA dla VAT - stawka ndo (odliczenie podatku VAT do 50%).
Dodaliśmy stawkę "ndo" nie do odliczenia.
Stawka ta służy do zebrania wartości podatku VAT oraz wartości netto w stosunku do części, do której podatnik nie miał prawa do odliczenia, będzie stanowić podstawę liczenia kosztu uzyskania przychodu.
USTAWIENIA rejestrów VAT dla zakupów związanych z pojazdami.
Ustaw, w odpowiednich rejestrach stawki. Włącz te, których będziesz używać:
np. 23% , ndo.

Księgowanie wpisów w programie MK mała księgowość.
Wpisz pełną wartość zakupu z faktury. Kliknij przycisk "Przelicz 50%".
Po kliknięciu zgody, program włącza znacznik przeliczenia wartości z pola "pozostałe wydatki" 75% i 20%.
Przykład.
Faktura zakup paliwa za 100 zł netto 23% VAT 123 zł brutto.
50 zł netto w stawce 23% 11,50 zł VAT
ndo wartość 61,50 zł.
Wartość 111,50 podstawą do liczenia kosztów - pozostałe wydatki.
83,63 zł - 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki - pozostanie w polu "pozostałe wydatki".
27,87 zł - 25% koszty nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów - przepisane do pola "kwota nie będąca kosztem".

Ustawienie wzorca i księgowanie kosztów 75% w programie FK księgi handlowe.
We wzorcach dekretacji utwórz wzorzec np. 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki.
Edytuj kolumnę "Procent kwoty".
Wpisz dla konta 4 odpowiedni procent np. dla 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki,
zmień w kolumnie 100 na wartość 75 .
Wpisz wartość 25 (czyli 25%) dla konta 4 - koszty nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Księgowanie wpisów w programie FK.
Dodaj wpis w rejestrze dotyczącego samochodu będącego składnikami majątku firmy, z 75% wydatków w kosztach podatkowych zakupu z 50% odliczeniem podatku VAT.
Wpisz pełną wartość zakupu z faktury. Kliknij przycisk "Przelicz 50%".
Wartość netto z faktury zostanie podzielona na część opodatkowaną w stawce 23% oraz nieopodatkowaną - pole ndo.
Wybierz wcześniej stworzony wzorzec księgowania dla "75% kosztów samochodowych bez kilometrówki".
Wartość z zakładki VAT zostanie rozbita zgodnie z przepisem.
Przykład.
Faktura zakup paliwa za 100 zł netto 23% VAT 123 zł brutto.
50 zł netto w satwce 23% 11,50 zł VAT
ndo wartość 61,50 zł.
Wartość 111,50 podstawą do liczenia kosztów.
Po użyciu wzorca "75% kosztów samochodowych bez kilometrówki"
83,63 zł - 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki.
27,87 zł - 25% koszty nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
Jak przygotować E-sprawozdania finansowe ? Jak wysłać do KRS?
E-sprawozdania - przygotowanie
Od 1 października 2018 r. firmy objęte zostały obowiązkiem złożenia sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.
E-sprawozdanie finansowe należy przygotować i wysłać w postaci pliku xml.
Sprawozdanie finansowe należy stworzyć jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. Plik sprawozdania finansowego wygenerowany niezgodnie z opublikowanymi strukturami nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów.
Jak prawidłowo przygotować dane w programie księgowym FK, aby można było sporządzić e-sprawozdania finansowe zgodnie z nowymi przepisami?
Ministerstwo Finansów udostępniło narzędzia umożliwiającego wczytanie przygotowanego w wymaganym formacie sprawozdania finansowego.
Przygotowaliśmy płatny modułu "eSprawoazdania" ściśle związany z danymi wprowadzonymi w programie FK księgi handlowe.
Wersja instalacyjna jest do pobrania FK z modułem eSprawoadania.

Co należy zrobić przed przygotowaniem przez system sprawozdań w formacie XML?
Sprawozdania takie jak:
"bilans",
"rachunek zysków i strat", (przygotowane wzory muszą być zgodne z ustawą o rachunkowości),
"informacja dotycząca rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym" .
które zostaną przygotowane w programie FK muszą być rzetelne, zgodne z obowiązującymi wzorami i zawierać prawidłowe wartości.
Moduł eSprawozdania przygotuje - prze-konwertuje druki do formatu xml.
Dokumenty do przygotowania poza programem FK.
Sprawozdanie „Dodatkowe informacje i objaśnienia” ma zostać przygotowane jak w latach poprzednich w postaci pliku worda, pdfa itp.
Dokument ten ma mieć postać nieustrukturyzowaną, czyli ma zostać dołączony jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .xls, .jpg, .pdf, .rft).

Kto podpisuje sprawozdawanie finansowe?
Ustawodawca nałożył wymóg, w celu złożenia e-sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wymagane jest złożenie podpisu elektronicznego (tzn. podpisanie sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) pod wysyłanym dokumentem.
Dlatego należy pamiętać przed przygotowaniem sprawozdań, aby wszystkie osoby podpisujące sprawozdanie posiadały podpis kwalifikowany lub zaufany.
Uwaga: Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej powinno być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.

DOKUMENTY DO KRS
Prawidłowo wygenerowane e-sprawozdanie (plik XML) zawiera w sobie:
Wprowadzenie do sprawozdania.
Bilans.
Rachunek zysków i strat.
Rachunek przepływów pieniężnych (jeśli jest wymagany).
Zestawienie zmian w kapitale własnym (jeśli jest wymagane).
Informację dotyczącą rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.
Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla dokumentów (mogą być dołączone skany dokumentów):
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.
Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego.
Jako osobne pliki, opatrzone podpisem elektronicznym, wysyła się do KRS:
Sprawozdanie z działalności. (Ten wymóg dotyczy wyłącznie jednostek wymienionych w art. 45 ustawy o rachunkowości.)
Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego (jeżeli podlegało ono badaniu).

Termin na zgłoszenie do KRS.
Termin na złożenie dokumentów wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Jeśli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego (czyli na przykład od zakończenia roku obrotowego), to sprawozdanie należy złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Złożenie dokumentów do KRS.
Należy założyć konto na stronie S24, które jest potrzebne do złożenia dokumentów.
Po zalogowaniu się do konta i sporządzeniu skanów dokumentów, można przystąpić do przygotowania zgłoszenia. Należy ze strony głównej portalu S24 wybrać:.
- „Bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych", następnie.
- „Przygotowywanie i składanie zgłoszeń" następnie.
- „Dodaj zgłoszenie"..
Rejestrację nowego zgłoszenia zaczyna się od podania numeru KRS podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy.
Należy wypełniać wymagane pola, podając :
daty początku i końca okresu, którego dotyczy sprawozdanie,
rodzaj zgłoszenia (sprawozdanie jednostkowe lub skonsolidowane).
Następnie należy dodać eSprawozdanie oraz skany dokumentów (opisane powyżej "DOKUMENTY DO KRS" ).
W odniesieniu do każdego z elementów sprawozdania finansowego osoba składająca zgłoszenie powinna oświadczyć, czy zostały podpisane przez kierownika jednostki oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe.
W przypadku sprawozdania z działalności należy oświadczyć, czy zostało podpisane przez kierownika jednostki.
Przygotowane zgłoszenie należy zweryfikować, a potem podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać do Repozytorium Dokumentów Finansowych.
Jakie są zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych (SF)?
E-sprawozdania, obowiązki
Od 1.10.2018 r. jednostki, które podlegają przepisom Ustawy o rachunkowości, mają obowiązek – wynikający z tej ustawy – sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności tylko w postaci elektronicznej.

Terminy sporządzania sprawozdań finansowych i wysyłanie.
Spółki zarejestrowane w KRS 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywania się z rokiem kalendarzowym jest to dzień 31 marca.
Następnie sprawozdanie trzeba przedstawić do zatwierdzenia odpowiednim organom w firmie np.: walnemu zgromadzeniu wspólników, wszystkim wspólnikom, zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej.
Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca (jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).
Po zatwierdzeniu sprawozdania, w ciągu 15 dni trzeba złożyć je wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do właściwego rejestru sądowego (KRS). Należy to zrobić drogą elektroniczną (w formie tzw. „e-sprawozdania”).
Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu S24. Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych.
Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień ten przypada na 15 lipca.

Podmioty, które nie są wpisane do KRS, a muszą przygotowywać roczne sprawozdanie finansowe, przekazują je do Krajowej Administracji Skarbowej (a nie jak do tej pory do urzędu skarbowego).
Należy to zrobić drogą elektroniczną (w formie tzw. „e-sprawozdania”).
Dokumenty finansowych złożone do KRS.
Jednostki sporządzające sprawozdanie, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, mają obowiązek ich sporządzenia przy zastosowaniu formatów i struktur logicznych opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
Spółki prawa handlowego, banki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a także stowarzyszenia i fundacje, prowadzący działalność gospodarczą (wynika to bezpośrednio z Ustawy).
Spółki jawne, podobnie jak inne spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, mają obowiązek złożyć swoje sprawozdanie finansowe – sporządzone w formie elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów – wyłącznie do repozytorium dokumentów finansowych KRS.

Dokumenty finansowe, które zostaną złożone do KRS, zostaną automatycznie przesłane, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa KAS. Ten udostępni je naczelnikom Urzędów Skarbowych oraz Ministerstwu Finansów.

Dokumenty finansowych złożone do US.
Jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, np. stowarzyszenia i fundacje, mają obowiązek sporządzać sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej oraz opatrywać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatnym) lub podpisem zaufanym.
Tak sporządzone SF wysyła się do właściwego dla siedziby podatnika US, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub doręcza do US na informatycznym nośniku danych.

Kto nie składa dokumentów finansowych do KRS, KAS, US.
Spółki cywilne prowadzące księgi rachunkowe nie sporządzają sprawozdań finansowych w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie i nie przekazują ich organom podatkowym.
Obowiązek ten nie dotyczy również wspólników – bez względu na to, czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi.
W myśl Ustawy o rachunkowości tylko sprawozdania jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w ustrukturyzowanej formie.
Nie dotyczy to spółek cywilnych, gdyż nie podlegają one rejestracji w KRS. Z Ustawy nie wynika obowiązek sporządzania SF spółki cywilnej w ustrukturyzowanej formie.
Obowiązku takiego nie ma ani sama spółka cywilna, czyli jednostka sporządzająca SF, ani wspólnicy takiej spółki.

Kto podpisuje roczne sprawozdanie finansowe.
Roczne sprawozdanie finansowe podpisują - podając zarazem datę podpisu (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości):
• osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (zazwyczaj jest to główny księgowy, ale może to być także biuro rachunkowe, które przejęło prowadzenie ksiąg rachunkowych), i
• kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (rocznego sprawozdania finansowego nie mogą podpisywać pełnomocnicy).
WAŻNE!
Ustawa o rachunkowości nakazuje oprócz podpisu na każdym z elementów sprawozdania finansowego podać zarazem datę złożenia podpisu.
Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 6) precyzuje, kogo należy uważać za kierownika jednostki, a tym samym wskazuje osoby, które muszą podpisać roczne sprawozdanie finansowe.
Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.
Ustawa o rachunkowości wskazuje jednocześnie, że kierownikiem jednostki (a więc i osobą podpisującą roczne sprawozdanie finansowe) w przypadku:
• spółki jawnej i spółki cywilnej są wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
• spółki partnerskiej są wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd,
• spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej są komplementariusze prowadzący sprawy spółki,
Ważne informacje Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jakie są wymagania systemowe dla programów?
Wymagania systemowe
·Microsoft® Windows® 7
·Microsoft Windows 8
·Microsoft Windows 10
Czy program antywirusowy może wpłynąć na szybkość działania programów?
Program antywirusowy a program
Program antywirusowy może wpłynąć negatywnie na szybkość działania naszych programów.
Można tego uniknąć wprowadzając wykluczenia skanowania do programu antywirusowego.
„Wykluczenia skanowania” oraz „Wykluczenia ochrony w czasie rzeczywistym” plików w folderze ProCent:
*.px *.db *.xg? *.yg? *.mb *.prp *.net *.lck
Na czym polega mechanizm podzielonej płatności split payment?
Podzielona płatność
Mechanizm podzielonej płatności to sposób płatności, w którym kwota podatku VAT, trafia na odrębny rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy.
Kwota (brutto) trafia na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, VAT zostaje automatycznie przekazane przez bank na subkonto VATu. Patrz opis poniżej "Wpłata u odbiorcy przelewu".

WAŻNE: Od kupującego, który otrzyma fakturę z wykazaną kwotą podatku, zależy, w jaki sposób ureguluje płatność.
Czy dokona przelewu z wykorzystaniem "komunikatu przelewu" czy ureguluje zobowiązanie w sposób dotychczasowy.
Nabywca nie potrzebuje zgody sprzedawcy. Nie musi go o tym informować.
Sprzedawca nie powinien podawać na fakturze numeru rachunku VAT ponieważ kupujący nie może wskazać zapłaty tylko na ten rachunek.

Przelew z wykorzystaniem "komunikatu przelewu".
Jak wygląda zapłata u nadawcy przelewu.
Informacje przy transakcji:
"Przelew z rachunku 6 150 PLN
Kwota VAT 1 150,00 PLN
Kwota brutto -6.150,00 PLN
Numer faktury 7001/18
Identyfikator odbiorcy 7292045677"

Jak wygląda wpłata u odbiorcy przelewu.
Na konto główne trafia zapłata za fakturę w kwocie brutto
Informacje przy transakcji:
"Przelew na rachunek 6 150 PLN
Kwota VAT 1 150,00 PLN
Kwota brutto 6 150,00 PLN
Numer faktury 7001/18
Identyfikator odbiorcy 7292045677"
Bank wykonuje drugi przelew - przeksięgowanie kwoty VAT na subkonto VAT.
Informacje przy transakcji:
"Przelew z rachunku 1 150,00 PLN Kwota VAT 1 150,00 PLN Kwota brutto -1 150,00 PLN Numer faktury 7001/18
Identyfikator odbiorcy 7292045677"
Czy Ministerstwo Finansów zmieniło algorytm szyfrowania przy dokonywaniu podpisu elektronicznego na SHA-256 (z poprzedniego SHA-1)? Pytanie dotyczy stosowania podpisu elektronicznego.
eDeklaracje z podpisem SHA-256
Ministerstwo Finansów zmieniło algorytm szyfrowania przy dokonywaniu podpisu elektronicznego na SHA-256 (z poprzedniego SHA-1).
Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów deklaracje w programach księgowych FK i MK można wysyłać przy użyciu podpisu elektronicznego
bazującego na funkcji skrótu SHA-256.
Uwaga: Zmiana na razie dotyczy jedynie deklaracji. JPK nadal można podpisywać podpisem elektronicznym z funkcją skrótu SHA-1.
Zmiana wynika z wejścia w życie z dniem 1 lipca 2018r. artykułu 137 Ustawy z dn. 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. ,poz. 1579):
„Art. 137. Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu."
Komunikaty Ministerstwa Finansów w tej sprawie są dostępne na stronicach aktualności e-Deklaracji.
Sprzedawcy certyfikatów od lipca 2018 wydają certyfikaty tylko i wyłącznie z funkcją skrótu SHA-2.
Wszystkie certyfikaty wydane do 1 lipca 2018 z funkcją skrótu SHA-1 powinny być wymienione.
Jak sprawdzić czy certyfikat ma funkcji skrótu SHA-256?
Certyfikat z funkcją SHA-256
W przypadku napotkania problemów technicznych ze stosowaniem podpisów po 1 lipca 2018 r. rekomendujemy sprawdzenie czy system informatyczny podmiotu, z którego usług Państwo korzystają (składanie i/lub weryfikacja podpisu), został dostosowany do nowych wymogów Ustawy.
Czy powinniście wystąpić o wydanie nowego certyfikatu.
Na stronie Ministerstwa podane są Centra certyfikacji i informacje o zarządzaniu certyfikatami.
Jak sprawdzić czy certyfikat ma funkcji skrótu SHA-256.
W zależności od wydawcy certyfikatu można sprawdzić jaką ma wartość w odpowiednich aplikacjach. Np. w:
- KIR SA można sprawdzić funkcję skrótu w programie "Menedżer komponentu technicznego".
Po wybraniu certyfikatu na zakładce "komponent techniczny" należy kliknąć przycisk "Więcej".
W oknie "Certyfikat" należy przejść na zakładkę "Szczegóły".
Trzeci wiersz to "Algorytm podpisu". Jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy.
Można za jego pomocą podpisywać deklaracje.
- CenCert SA można sprawdzić funkcję skrótu w programie "Pem-Hart".
Dla certyfikatu na zakładce "Funkcje podstawowe" należy kliknąć przycisk "Ustawienia".
W oknie "Certyfikat" należy przejść na zakładkę "Szczegóły".
Na zakładce "Podpisywanie" w dolnej części okna "Funkcja skrótu". Jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy.
Można za jego pomocą podpisywać deklaracje.
- Sigillum SA można sprawdzić funkcję skrótu w programie "Sigillum Sign 4".
Na zakładce "Konfiguracja" należy kliknąć przycisk "Ustawienia podpisu".
W środkowej części okna "Algorytm skrótu", jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy.
Można za jego pomocą podpisywać deklaracje.
W programie "Sigillum Sign 5" należy kliknąć przycisk "Ustawienia" sprawdzić "Funkcję skrótu" czy ma wartość SHA-256.
- Certum można sprawdzić funkcję skrótu w programie "proCertumCardMenager".
Na zakładce "Profil bezpieczny" należy kliknąć przycisk "Pokaż szczegóły certyfikatu".
W wierszu "Algorytm skrótu", jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy.
Można za jego pomocą podpisywać deklaracje.